Vad gäller vid rotarbete?

För att kunna utnyttja rotavdrag måste du äga småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Du som utnyttjar rotavdrag måste stå som ägare på fastigheten.

Rotavdraget motsvarar 30% av arbetskostnaden. En ägare kan göra avdrag med max 50 000 kr per innevarande år.  För två ägare gäller det dubbla.

Avdraget gäller arbetskostnad, ej material.

Du som kund behöver inte ligga ute med några pengar utan avdraget görs direkt på din faktura och ansökan görs av JKS.

JKS ansöker om rotavdrag för dig utifrån det datum betalningen finns bokförd på vårt konto. Detta kan vara viktigt att ta i beaktande vid nyår. Det vill säga om din betalning finns bokförd hos oss den 31/12-2019 kommer ditt rotavdrag att hamna på 2019. Tänk på att det är många helgdagar vid jul och nyår därför kan det ta tid innan pengarna finns på vårt konto.

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller och hålla dig uppdaterad vid eventuella förändringar.

Kundens ansvar

  1. Informera JKS om att du vill ha ett rotarbete utfört av oss.
  2. Lämna dina rot-uppgifter till JKS Golv. Som kund ska du ange personnummer på den eller de personer (ägare) som rotavdraget gäller. Du ska också ange fastighetsbeteckning, exempel Majblommam 2:14, eller föreningens organisationsnummer och lägenhetens nummer när det gäller en bostadsrätt. Om ni är två ägare som ska utnyttja rotavdrag och ni vill ha en annan fördelning av avdraget än 50/50, så måste ni informera JKS om detta.
  3. Du som kund ansvarar själv för att hålla koll på hur mycket rotavdrag du har kvar att utnyttja det aktuella året. Rotavdragspengar som JKS inte får från skatteverket på grund av att kunden har överutnyttjat rotavdraget kommer JKS fakturera kunden.