Kvalitetssäkring av våtrum

En våtrumsanmälan har flera funktioner

GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen.

I GVK-konceptet ingår stickprovskontroller av att tätskiktet verkligen håller tätt. Länskontrollanter gör slumpmässiga kontroller för att säkerställa att de auktoriserade företagens jobb håller. Vid dessa tillfällen utgår kontrollanten från våtrumsanmälningarna och kontrollerar bland annat svetsfogar och tätskikt i anslutning till golvbrunn, trösklar och rör.

År 2014 blev antalet stickprov drygt 10 000kr vilket innebär att hälften av alla GVK-anslutna företag blev kontrollerade. Resultatet från kontrollerna skickas till GVK vilket innebär trygghet för beställaren och en vattensäker utveckling av branschen.

Läs mer om säkra våtrum och gällande branschregler på GVKs hemsida.

Vad säger Byggkeramikrådet BKR?

JKS har genomgått BKRs kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt gällande branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKRs kvaitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att våtrummet är byggt på ett fackmässigt sätt. Allt material som används i badrumet, tätskiktssystem och konstruktioner är godkännda och vi genomför regelbudet egenkontroller enligt BBV, pkt 11.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem vilket innebär att detta inte är ett lagkrav.