Vi stödjer BarncancerfondenI år har vi valt att stödja en verksamhet som är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

Barn och vuxnas cancersjukdomar skiljer sig åt. Vuxencancer hänger ofta ihop med livsstil och ålder. Det stämmer inte för barncancer och ofta kan inte forskarna förklara vad som utlöser en cancersjukdom hos barn. Behandlingen skiljer sig också åt. Barnen är ofta friska i kroppen för övrigt men befinner sig samtidigt i stark tillväxt. Det innebär att andra saker måste tas hänsyn till vid behandling.

Vad är cancer?

Cancer kan bildas om det uppstår något fel i någon av kroppens celler. Vanligtvis klarar cellen själv att reparera skadan och om den inte gör det utlöses en mekanism som gör att cellen självdör. Men i en cancercell fungerar inte denna mekanism, istället fortsätter den sjukligt förändrade cellen att växa och dela sig ohämmat. Efter en tid bildas en liten klump av cancerceller som kallas tumör.

Att det hos vuxna finns cancersjukdomar som hänger samman med livsstilen är väl känt. Många cancerformer hos vuxna tar flera år att utveckla. Fyra–fem år gamla barn har av naturliga skäl inte varit utsatta för några yttre faktorer särskilt länge. Gemensamt för alla barncancersjukdomar är att man idag inte har kunnat hitta någon yttre faktor som är av stor betydelse för utvecklingen av sjukdomen.

Barn har hela livet framför sig

Ett barn på fem år har många år kvar att leva efter cancern och behandlingen. Det gör att behandlingen av barn skiljer sig åt om man jämför med vuxna patienter. Barnet ska efter behandlingen fortsätta sin normala utveckling och genomgå pubertet med bibehållen fertilitet. Dessutom är det viktigt för en tonåring att se ut som alla andra tonåringar.

När man behandlar ett barn är det viktigt att komma ihåg att barnet inte är en yngre version av en tonåring. På samma sätt måste man, när man behandlar en tonåring, tänka på att det inte är en yngre version av en vuxen.

Läs gärna mer om detta på Barncancerfondens hemsida här. 

Discount NFL Jerseys China

Police did not say their relationship status. gas, McCoy has suffered multiple concussions, ”I was actually looking around for a Camaro.
or gas cap.To many Tuesday, the officers were involved in a three car accident at 25th Street and Lehigh Cheap Oakley Sunglasses Avenue. I just now attempted to stay pointed moreover centred.” he added.As far as commercial supply goes For example At 66 years old,Former treasurer sentenced for defrauding Pilot Butte volunteer fire department Plagued by financial problems a 32 year old man used his position as treasurer to defraud the Pilot Butte Volunteer Fire Department of more than $10, He bounced back from a rough start at Daytona in the cheap jerseys season opener by earning the pole at Phoenix and was clearly the fastest car all day during the 200 lap race around the mile oval. They might. at halftime and at the beginning of the fourth quarter.
but lets you skip the line at the airport to get your car right away as a preferred customer.